پروژه های برند MagnumPharma

محصولات مگنوم فارما، مکمل های ورزشی حرفه ای هستند که توسط شرکت امید مکمل سلامت تحت مجوز وزارت بهداشت فرموله و بسته بندی می شوند.

محصولات این برند به دو دسته ی کلی پودر و قرص تقسیم میشوند. در دسته ی پودر محصولات در اوزان متفاوتی عرضه می شوند. بسته بندی محصولات پودری وزین هفت کیلویی و چهارونیم کیلویی در کیسه های چاپ شده عرضه می گردد همچنین وزن ۲۲۷۰ گرمی و ۱۸۱۸ گرمی در محصولات مختلف هم در کیسه و هم قوطی بسته بندی میشوند.
در رده قرص، محصولات تماماً درقوطی های استوانه ای بسته بندی و عرضه میشوند.

برای طراحی این گروه از محصولات، با توجه به پس زمینه ی سفید ، برای هر دسته یک رنگ تعریف شده تا تشخیص آنها آسانتر و با سهولت بیشتری انجام پذیرد. در تمامی محصولات سعی شده تا فرم کلی برند و همچنین تعریف بصری از محصولات ثابت بماند.

طراحی وب سایت برند MagnumPharma