برای توسعه کسب و کارتان از دیروز شروع کنید!

برای توسعه کسب و کارتان از دیروز شروع کنید!

مشتریانتان را کنجکاو کنید!

یکی از اهداف اصلی و شاید هم اصلی ترین هدف مدیران کسب و کار دیده شدن،کنجکاوشدن ومنجر به خرید محصولات و یا خدماتشان توسط جامعه مخاطبشان میباشد!
برای این امر آنها دست به هر روشی زده اند. اما اینگونه عملکردن همیشه به نتیجه نمیرسد و غیر از صرف هزینه های نابجا از سرمایه مجموعه ، آنها را نه تنها به اهدافشان نمیرساند شاید دورترهم میکند.
برنامه جامع پیشران کسب وکار هدفش را بر این امر نهاده که با رسم برنامه ای علمی و با توجه به کسب وکار شما مدیران محترم در کنارتان شما عزیزان را به اهدافتان برساند.
حال برای روشنتر شدن موضوع طرح سئوالات زیر بسیار کارآمد خواهد بود!

از دید مخاطبانتان چگونه بنظر میرسید؟

 

چقدر به توسعه کسب وکارتان مشتاقید؟

 

توسعه کسب و کارتان را بر مبنای چه اطلاعاتی برنامه ریزی کرده اید؟

 

برنامه ریزی های گذشته شما تا چه حد به ارزش آفرینی کسب و کارتان منجر شده است؟

 

برای جذب مخاطبان بیشتر چه برنامه ای دارید؟

 

juggler.jpg

بپذیرید بهره گیری از یک برنامه جامع توسعه کسب و کار نتایج شگفت انگیزی درپی دارد.


«برنامه جامع پیشران کسب و کار» نام پروژه ای مناسب برای هرکسب و کاری است که به توسعه و پویایی حرفه خود می اندیشد.
اجزای این برنامه بصورت جداگانه توسط متخصصین علم تبلیغات، مشاوره بازایابی و روابط عمومی بر مبنای اطلاعات علمی و تجربیات میدانی تهیه و در قالب یک برنامه کلی ارائه گردیده است.
در این برنامه برای توسعه کسب و کار هرحرفه پس از کسب اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها وپس از عارضه یابی، اهداف کلی برای توسعه حرفه تعیین میشود و همچنین برای عبور از عوارض راهکارهایی پیشنهاد میشود .
سپس با همفکری مشاوران برنامه و همچنین بهره گیری از حضور و تجربیات صاحبان و مدیران هرحرفه، بسته هایی برای ترویج هرچه بهتر کسب و کار ارائه می شود.
اکنون مشاوران و متخصصان هررشته آماده اند تا به واسطه تکیه بر دانش ، تخصص و مهارت خود در زمینه های گرافیک، هنرهای تصویری، وب و دنیای دیجیتال بسته های ترویج را به بهترین شکل اجرا نمایند.
برای بررسی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در پایان ارزیابی دقیق وکاملی پیرامون برنامه انجام شده ودر اختیار مدیران و صاحبان کسب و کار قرار میگیردتا آنها نیز در جریان پیشرفت در جهت نیل به اهداف تعیین شده قرار بگیرند.
برای توسعه کسب و کارخود دست به کار شوید!

بازهم تکرار میکنیم: برای توسعه کسب و کارتان باید از دیروز شروع میکردید!

Search