پروژه های برند «گل به»

برند گل به، یکی از قدیمی ترین برند های تولید مواد شوینده و پاک کننده در اصفهان است که قدمتی ۴۰ ساله دارد.

تولیدات این برند شامل مایع دستشویی، ظرفشویی، شیشه پاک کن و همچنین سفیدکننده و پاک کننده ی سرویس ها است. به دلیل قدیمی بودن طراحی ها نوع بسته بندی محصولات، طراحی لیبل های کلیه محصولات در دستورکار قــرار گرفت.

با توجه به نمونه های پیشین و همچنین نیاز و سلیقه ی بازار، پروسه طراحی لیبل ها آغازشد.

مایع ظرفشویی ۷۵۰ گرمی «گل به» در ۳ رایحه

مایع دستشویی ۵۰۰ گرمی «گل به» در ۴ رایحه

مایع ظرفشویی و مایع دستشویی  ۳۷۵۰ گرمی «گل به» هرکدام در ۴ رایحه

مایع شیشه پاک کن ۵۰۰ میلی لیتری «گل به»

مایع دستشویی ۳۰۰ گرمی فوم  «گل به»

مایع چند منظوره ۵۰۰ میلی لیتری «گل به»